Zapytanie Ofertowe nr 1

skill_pl

Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru dostawcy:
Zakup zestawu drukarka z rozwijarką i nawijarką etykiet rolowych - 1 szt
Nr zapytania ofertowego: 1
Data publikacji: 18.09.2020r


Zamawiający:
DRUKARNIA "SKILL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-902 Bytom, ul. Jana Kochanowskiego 27/2

NIP: 6260002772
REGON: 271183803
tel.: 796879697
WND-RPSL.03.02.00-24-0422/20-003
Kod CPV: CPV: 30174000-9: Maszyny produkujące etykiety

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6281

Pliki do pobrania:
oswiadczenie_o_braku_powiazan_1.doc
oswiadczenie_o_braku_powiazan_1.pdf

warunki_zapytanie_ofertowe_1.docx
warunki_zapytanie_ofertowe_1.pdf
zapytanie_ofertowe_nr_1.pdf
Protokół:
protokol z postepowania nr 1 - drukarka etykiet z nawijarkami 28.09.2020
korekta-protokolu-z-postepowania-1 23.03.2021.pdf